Nejlevnější povinné ručení [AKTUÁLNÍ]

Nejlevnější povinné ručení

V současné době působní na trhu povinného ručení více než desítka pojišťoven, které nabízí produkt povinného ručení hned v několika variantách. Vybírat tak lze z nepřeberného množství produktů povinného ručení. Jak se ale v tak rozsáhlé nabídce zorientovat a jak, co možná nejpohodlnějším způsobem, najít to nejlevnější povinné ručení právě pro vaše vozidlo?

S výběrem nejlevnějšího povinného ručení vám pomůže naše speciální kalkulačka povinného ručení.

  • Umí srovnávat nabídky pojišťoven mezi sebou online.
  • Porovná stovky až tisíce variant najednou a předloží vám nabídky nejlevnějšího povinného ručení. Tak najdete nejlevnější povinné ručení. Jednoduše na těchto stránkách, kde si jej hned můžete i sjednat.
  • Naše kalkulačka povinného ručení vám nejlevnější pojištění na trhu najde rychle, bez ztráty vašeho času a pohodlí.

 

Kalkulačka nejlevnějšího povinného ručení

 

Objemy škod, které pojišťovny z povinného ručení vyplácí, se každoročně zvyšují. V důsledku toho dochází k pozvolnému zvyšování cen za povinné ručení.

V protikladu k tomu se pojišťovny snaží nalákat a udržet si méně rizikové klienty, a to nejen ty, kteří jezdí bez nehod, ale také ty, u kterých je předpoklad nižší částky případného pojistného plnění. Řidiče tak segmentují podle různých hledisek a ti mohou správným výběrem pojišťovny a vhodného produktu ušetřit na povinném ručení až dvě třetiny ceny.

nejlevnejsi povinne ruceni online

 

Nejlevnější povinné ručení – proč ho mít?

Otázky jsou dvě:

  1.  Proč je důležité mít sjednáno povinné ručení ?
  2. Proč mít sjednáno nejlevnější povinné ručení?

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, běžně nazývané povinné ručení, je zákonné pojištění, které nařizuje zákon a musí být sjednáno pro každé vozidlo, které je provozováno na veřejných komunikacích, resp. kterému byla přidělena registrační značka. Kromě toho, že se jedná o zákonem uloženou povinnost, nesporným faktem zůstává, že povinné ručení chrání majitele vozidla před finančními ztrátami, které by mu hrozily v případě, že by vozidlem zavinil dopravní nehodu.

Škody, ke kterým může při nehodě dojít jak na majetku, tak na zdraví osob, mohou být značně vysoké a snadno by se mohlo stát, že by přesáhly finanční možnosti nepojištěného škůdce. Takový řidič by pak zadlužil na zbytek života nejen sebe, ale celou svojí rodinu. Právě proto je třeba dostát povinnosti, kterou motoristům zákon ukládá, totiž uzavřít pro vozidlo povinné ručení.

Zákon myslí na to, aby výše sjednaného pojistného krytí zaručila poškozenému řádné odškodnění a stanovuje proto minimální limit pojistného plnění (maximální částka pojistného plnění, která může být při jedné škodné události poškozenému z pojistky vyplacena).

Tento minimální limit pojistného plnění je velkoryse stanoven pro škodu způsobenou na zdraví nebo usmrcením částkou 35 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč pro škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených osob. Žádná pojišťovna vám tedy nemůže nabídnout pojistku s menším limitem plnění. Můžete si samozřejmě připlatit za pojistku s vyšším limitem plnění.

Limit pojistnéhoMinimální (dle zákona)Maximální
Na zdraví35 milionů Kčnení stanoveno (dle nabídek pojišťoven)
Na majetku35 milionů Kčnení stanoveno (dle nabídek pojišťoven)

Pokud jsou pro vás zákonné limity plnění postačující, pak zůstává otázkou jen to, kolik za základní povinné ručení zaplatíte. Jednotná cena neexistuje a jistě se shodneme na tom, že je zbytečné platit hodně za něco, co můžete mít jinde za podstatně nižší cenu. Ušetřit můžete i tisíce korun, ale je třeba porovnat dostupné produkty různých pojišťoven.

 

Sezónní povinné ručení

Cesta k levnému pojištění, prakticky pro všechny, vede k možnosti pojistit si vozidlo pouze na několik měsíců v roce (např. na 6 určitých měsíců z kalendářního roku).

Pokud víte, že s vozidlem jezdíte pouze v určitém období, není třeba jej pojišťovat na celý rok a platit tak za měsíce, kdy není užíváno. Více o sezónním povinném ručení.

 

Kalkulačka povinného ručení pracuje jednoduše a rychle

Stačí do ní zadat několik požadovaných údajů o vozidle, které jsou uvedeny ve velkém technickém průkazu. Během chvilky se vám zobrazí nabídky jednotlivých pojišťoven, seřazené od nejlevnějších variant povinného ručení až po ty dražší.

Problém získat nejlevnější povinné ručení mají rizikový řidiči

 

Kdo má největší problém najít nejlevnější povinné ručení?

Motoristé s trvalým bydlištěm ve větších městech. Řidičům z Prahy a krajských měst jsou účtovány vyšší sazby. Pojišťovny vychází z předpokladu, že čím větší je město, resp. provoz, ve kterém se řidič s vozidlem pohybuje, tím větší je pravděpodobnost, že zaviní dopravní nehodu. Také se předpokládají vyšší příjmy a tím pádem i větší procento dražších automobilů, u kterých pak škody dosahují vyšších částek.

Řidiči, kteří bourají. Čím častěji bouráte, tím dražší povinné ručení budete mít. Pojišťovny odměňují formou bonusů, díky nimž můžete dosáhnout výrazné slevy na pojistném, jen řidiče, kteří mají bezeškodný průběh předchozích pojištění. Oproti tomu viníky nehod znevýhodňují malusy, které cenu pojištění výrazně zvyšují.

2015 03 31 194711

Řidiči, kteří si pro platby pojistného zvolí častější frekvenci. Čím větší je frekvence splátek, tím dražší je pojištění. Nejvýhodnější je úhrada pojištění na celý rok jednou splátkou. Rozdíl v ceně při měsíčních splátkách oproti jedné roční splátce může činit až 10 %.

Článek: Další zdražení povinného ručení? Rizikovým řidičům 

Řidiči, kteří si pro sjednání pojištění pozvou pojišťovacího poradce. Otázkou je, zda má váš poradce tu správnou kalkulačku povinného ručení, která najde opravdu tu nejlevnější variantu pojištění. Faktem pak je, že osobní návštěva u klienta znamená pro poradce určitý čas, výlohy na dopravu atd. Poradce se vám proto bude snažit prodat různá další připojištění a konečná cena vašeho povinného ručení nakonec určitě nebude ta nejnižší.

Článek: Nejlevnější pojistka na autoNejlevnější povinné ručení – kdo má nárok?

Motoristé, kteří si povinné ručení sjednají u první pojišťovny, na kterou narazí. Pokud nemáte přehled o tom, co nabízí konkurence a přijdete do pojišťovny s požadavkem nejlevnějšího povinného ručení, pojišťovna vám nabídne nejlevnější povinné ručení, jaké může. Budete si ovšem muset pojistit domácnost, uzavřít životní pojištění apod. Na povinném ručení pak sice ušetříte pár stovek, ale na ostatních pojistkách zaplatíte každý rok třeba 10 tisíc.

 

Jak přejít na levnější povinné ručení? Jednoduše výpovědí

Chcete změnit pojišťovnu, protože jste jinde našli nejlevnější povinné ručení? Není to žádný problém. Většina pojistek je sjednána na dobu neurčitou, resp. na dobu 1 roku s automatickou prolongací (prodloužením). Nejprve tedy vypovíte stávající pojistnou smlouvu a následně uzavřete pojistnou smlouvu u nové pojišťovny. Jak postupovat konkrétně?

  1. V prvé řadě vypovězte stávající pojistnou smlouvu, a to k výročnímu dni, což je datum, od kdy má být stávající smlouva obnovena (prolongována), tzn. den vzniku povinného ručení.
  2. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a doručena pojistiteli nejpozději 6 týdnů před výročním dnem. Výpověď můžete buď doručit osobně na podatelnu pojistitele anebo zaslat doporučeně na jeho adresu.
Vzor výpovědi smlouvy povinného ručení

Text výpovědi může vypadat např. takto:Vypovídám tímto pojistnou smlouvu č. xxxx ke dni xxxx. Jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum, podpis.

  • Současně požádejte pojišťovnu o potvrzení o škodním průběhu vašeho pojištění (tzv. bezeškodnost). Pojišťovna je povinna vám jej vystavit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti. S tímto potvrzením pak u nové pojišťovny uplatníte nárok na bonusy a slevy. Pokud se vám toto potvrzení nepodaří získat ještě před tím, než budete sjednávat nové povinné ručení, obvykle se postupuje tak, že nová pojišťovna bonusy uzná a započítá na základě vašeho prohlášení a současně stanoví lhůtu, ve které musíte potvrzení o době bezeškodného průběhu předchozího pojištění dodatečně doložit.
  • Nové povinné ručení musí být pro vozidlo uzavřeno s účinností nejpozději do 14 dnů po skončení předchozího pojištění. Doporučujeme sjednat nové povinné ručení tak, aby plynule navazovalo na pojištění původní. Nepojištěné vozidlo nesmí být provozováno, přičemž za provozování se považuje i ponechání vozidla na veřejně přístupné komunikaci.
  • Pokud nové povinné ručení uzavírat nebudete, musíte ve lhůtě 14 dnů po skončení povinného ručení nechat vozidlo vyřadit z registru vozidel (dočasně či trvale).

Co komplikuje cestu k nejlevnějšímu povinnému ručení?

V případě nejlevnějšího povinného ručení už nestačí, aby si pojišťovny konkurovaly jen cenami. Pokud chtějí být konkurenceschopné, musí nabízet nové a nové služby a vylepšovat kvalitu svojí nabídky. Novinky v podobě různých služeb se pak zákonitě odrazí na ceně povinného ručení, která roste. Co konkrétně tedy zdražuje povinné ručení?

 

1. Segmentace řidičů

Pojišťovny zavádí stále nová a nová kritéria, podle kterých segmentují řidiče do rizikových skupin. Cenový rozdíl pojistného mezi jednotlivými skupinami řidičů je velmi vysoký. I s tím však můžete něco dělat. Zajímejte se o to, jaká jsou segmentační kritéria a případně je zkuste nějakým způsobem obejít. Např. pokud si sami nemůžete zajistit trvalé bydliště v nějaké malé obci, můžete auto pojistit přes staršího člena rodiny, který bydlí na vesnici. Taková osoba určitě získá to nejlevnější povinné ručení.

 

2. Balíčky povinného ručení plus

Pojišťovny nabízí k povinnému ručení různá připojištění (např. střetu s divokou zvěří, úrazové pojištění, cestovní pojištění, pojištění proti živlům apod.) a vyšší limity pojistného plnění. Za takové povinné ručení ovšem zaplatíte více.

 

3. Přímá likvidace škod

Pojišťovny nabízí, že při nezaviněné nehodě za váš vše zařídí a uhradí vám skutečnou škodu na vozidle a ostatní škody. Otázkou je, zda pak pojišťovna nebude chránit spíše svoje zájmy a nebude hledět jen na to, jak vám zaplatit co nejméně. Službu přímé likvidace škod ovšem nabízí i nehodové služby, které jsou však na rozdíl od pojišťovny nezávislým subjektem, který tak stojí na straně poškozeného a chrání jeho skutečné zájmy. Pokud si nechcete u pojišťovny připlácet za přímou likvidaci škod, můžete tedy využít služeb některé větší soukromé nehodové služby.

 

4. Zapůjčení náhradního vozidla zdarma

Pojišťovny nabízí, stejně jako nehodové a asistenční služby, zapůjčení náhradního vozidla zdarma v případě dopravní nehody, v důsledku níž se vozidlo stane nepojízdným. Doba, na kterou je vozidlo bezplatně zapůjčeno, se u různých pojišťoven liší. Tato služba je zpravidla podmíněna splněním určitých podmínek (např. oprava poškozeného vozidla ve smluvním servisu apod.) a samozřejmě se odrazí i na ceně pojistného. Teprve čas ukáže, zda tuto službu ošetří lépe pojišťovny nebo soukromé nehodové a asistenční služby.

 

Nejlevnější pojistka na auto