Další zdražení povinného ručení? Rizikovým řidičům

Rizikový mladý řidičPro rizikové řidiče si pojišťovny připravují další zdražení povinného ručení. Pojišťovny začínají klást ještě více důraz na segmentaci zákazníků (motoristů) a individualizaci jejich plateb za pojištění, dle třeba škodní historie.

Pojišťovny se v současné době zaměřují na rizikové řidiče a připravují další zvýšení cen povinného ručení pro tuto skupinu. Toto opatření je reakcí na rostoucí tendenci výskytu nehod a škod, které jsou spojeny s řidiči považovanými za rizikové. Klíčovým prvkem této strategie je segmentace zákazníků a individuální stanovení cen pojištění podle specifických faktorů, jako je škodní historie.

Rizikový řidič může být definován různými parametry podle jednotlivých pojišťoven, ale několik společných charakteristik se objevuje napříč odvětvím. Patří sem řidiči do 30 let, kteří mají trvalé bydliště ve velkém městě a vlastní vozidlo s vysokým obsahem, což zvyšuje riziko výskytu nehod. Dalším faktorem, kterým se pojišťovny zabývají, je špatná historie pojištěného, například pokud bylo v minulosti plněno z povinného ručení a byl uplatněn malus.

 

Kdo je rizikový řidič?

Každá pojišťovna to má jinak, přesto mezi rizikové řidiči patří ti, kteří:

  • mají věk do 30 let,
  • trvalé bydliště na velkém městě,
  • vysoký obsah pojišťovaného automobilu
  • špatná historie (bylo plněno z povinného ručení) a malus
  • U některých se posuzuje třeba i značka či barva automobilu, kterého se má POV (povinné ručení) týkat.
Kalkulačka povinného ručení – ihned víte, kolik můžete platit

Segmentace zákazníků umožňuje pojišťovnám lépe porozumět specifickým rizikům spojeným s každým řidičem a následně přizpůsobit ceny pojištění těmto individuálním faktorům. Analyzují se nejen demografické údaje a historie nehod, ale také chování řidiče, například jeho jízdní zvyklosti a používání bezpečnostních prvků ve vozidle. Tato individualizace přináší spravedlivější cenovou politiku, kde řidiči s nižším rizikem mohou získat výhodnější nabídky.

Přizpůsobení cenové politiky zákazníkům s rizikovým profilem má za cíl nejen zajištění adekvátního krytí pro pojišťovny, ale také podněcování řidičů k bezpečnému chování na silnicích. Zvýšením cen povinného ručení pro rizikové řidiče se snaží pojišťovny vytvořit finanční pobídku k prevenci nehod a dodržování dopravních předpisů.

Je však důležité brát v úvahu, že segmentace a individuální stanovení cen mohou vést k obavám z diskriminace. Někteří kritici tvrdí, že tato praxe může vytvářet nerovnosti mezi různými skupinami řidičů. Proto je třeba, aby pojišťovny postupovaly transparentně a informovaly zákazníky o konkrétních faktorech, které ovlivňují stanovení cen pojištění. Přesto se zdá, že se odvětví pojišťovnictví ubírá směrem k větší personalizaci a diferenciaci, aby lépe odpovídalo specifickým potřebám a rizikům každého řidiče.

 

Komu zůstane stejná cena?

Nejlépe tedy na tom budou řidiči, kteří nezapadají do tabulek jako rizikový a jezdí bez nehod. Těm cena pojištění zůstane (ve většině případů) stejná, jako předtím.