Zákonné pojištění vozidel – povinnosti, sankce, platnost, cena

Zákonné pojištění vozidel

Zákonné pojištění neboli povinné ručení musí mít každé auto, které vyjede na silnici. Pokud řidič vyjede na silnici bez pojistky, hrozí mu pokuta až několik desítek tisíc.

Spočítat zákonné pojištění vozidla můžete v kalkulačce povinného ručení

Proč musí mít každý povinné ručení? 

Zákonné pojištění vozidla je povinné ručeníProtože, jak se říká náhoda, je blbec. Nikdy nemůžete zaručit, že se Vám něco nestane. Můžete mít poruchu nebo můžete nabourat do auta, které před Vámi prudce zabrzdí. Takového nehody kryje zákonné pojištění vozidel. 

Abyste si mohli být jistí v každé situaci na silnici, je dobré pořídit si nejen zákonné pojištění vozidla, ale také havarijní pojištění (tzv. kasko). To pro případ, že by Vám někdo auto ukradl nebo došlo k nějaké podobné události. Navíc pokud si obě pojistky sjednáte najednou, získáte slevu na pojistném.

 

Kdy nastává tato povinnost

Každý řidič nebo majitel motorového vozidla zná pojem povinné ručení velmi důvěrně. Znamená pro něj neodmyslitelný výdaj spojený s provozem vozu. Nejde však jen o bezúčelné vyhazování peněz, toto pojištění má za úkol řidiče chránit v případě, že zaviní dopravní nehodu. Povinnost sjednání povinného ručení vyplívá ze zákona č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, které také uvádí, za jakých okolností musí mít vozidlo toto pojištění sjednáno.

Motorové vozidlo:

  • je provozováno na veřejných komunikacích,
  • má platný technický průkaz,
  • má přidělenu registrační známku,

Na vyřízení zákonného pojištění vozidla má majitel vozu lhůtu 14 dní od chvíle skončení předchozího pojištění nebo od chvíle, kdy začne vůz splňovat některé z výše uvedených podmínek. V případě, že do 14dnů nebude pojištění obnoveno, nebo založeno, musí majitel nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat osvědčení o registraci vozu a registrační známku úřadům. Jediným platným dokladem o řádně sjednaném pojištění vozidla je od roku 2008 pojistníkem podepsaná  zelená karta .

 

Sankce spojené s povinným ručením

Výše zmíněný zákon upravující povinnost sjednání pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla, také uvádí, jaké pokuty a potrestání mohou postihnout nezodpovědné řidiče, kteří by svůj automobil používali v rozporu se zákonem.

Tyto sankce velmi zpřísnila novela tohoto zákona z roku 2008. Zatímco předtím zaplatili řidiči provozující automobil bez pojištění pokutu maximálně 20 000,- Kč, nyní již mohou být pokutování částkou 5 000 – 40 000,- Kč. Kromě toho přibyla také povinnost zaplatit poplatek zpětně za každý den neoprávněného užívání vozidla, tento poplatek plyne do garančního fondu České kanceláře pojistitelů a činí 20 – 300,- Kč za den.

Doporučujeme: Bodový systém řidičů (tabulka) – přestupky, body a pokuty

Další pokutu může řidič zinkasovat, pokud při silniční kontrole nepředloží Zelenou kartu nebo ji doloží nepodepsanou, v tomto případě je sankce stanovena na 1500 až 3000,- Kč. A nakonec neodevzdání potvrzení o registraci a registrační známky příslušnému orgánu (v případě neobnovení povinného ručení) se trestá pokutou ve výši až 20 000,- Kč.

Zákonné pojištění vozidla a jeho platnost v zahraničí

Chystáte li se vyjet do zahraničí, měli byste nejdříve vědět, zda je zákonné pojištění vašeho vozidla platné také v zemi, do které máte namířeno.

Přečtěte si také: Pojištění auta do zahraničí – 3 důležitá pojištění

To zjistíte velmi jednoduše. Na první straně vaší Zelené karty je seznam značek států, pokud značka daného státu není přeškrtnutá, je vaše pojištění platné i zde. Pokud pojištění z České republiky v zemi platné není, budete muset uhradit tzv. hraniční pojištění, které se řídí pravidly daného státu.