Bodový systém řidičů – tabulka, přestupky, body

Bodový systém řidičů – tabulka, přestupky, body

Bodovy systém - tabulka s přehledy přestupků, bodů, pokutBodový systém trestání řidičů motorových vozidel za dopravní přestupky, platí v Česku od roku 2006, aktualizován je právě nyní, kdy ministerstvo dopravy pozměnilo některé sazby pokut a bodů.

Připravujeme pro vás stále aktuální tabulku se sankcemi za přestupky dle vydaných přehledů Ministerstva dopravy ČR. V roce 2017 by měl být systém aktualizován. Nově má být sankcionován odebráním bodů pouze řidič motorového vozidla a nikdo jiný. Bude vás informovat.

Zavedený bodový systém má motivovat účastníky dopravního provozu k dodržování pravidel silničního provozu. V zákoně je stanovena horní hranice 12 bodů, po jejímž dosažení bude řidiči na rok a půl odebrán jeho řidičský průkaz a před jeho navrácením navíc bude muset absolvovat přezkoušení v autoškole.

Tabulka bodového systému

Přestupek

Pokuta

Zákaz činnosti

Bloková pokuta

Body

Zadržení ŘP

Řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost z důvodu požití alkoholu nebo jiné návykové látky 

(§ 125c odst. 1 písm. c))

25000 – 500001 – 2 rokyNe7Ano
Odmítnutí podrobit se vyšetření na alkohol nebo jiné návykové látky 

(§ 125c odst. 1 písm. d))

25000 – 500001 – 2 rokyNe7Ano
Řízení vozidla bez příslušného řidičského oprávnění

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 1.)

25000 – 500001 – 2 rokyNe4Ano
Řízení vozidla cizincem po pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území ČR podle § 123c odst. 7

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 2.)

25000 – 500001 – 2 rokyNeNeNe
Způsobení dopravní nehody, při které je jinému ublíženo na zdraví

(§ 125c odst. 11)

25000 – 500001 – 2 rokyNe7 / 2Ano / Ne
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla podle § 6b

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 8.)

10000 – 20000NeNeNeNe
Přestupky učitele autoškoly (požití alkoholu, jiné návykové látky, atd.)

(§ 125c odst. 3)

10000 – 200000,5 – 1 rokNeNeNe
Řízení bezprostředně po požití alkoholu nebo jiné návykové látky nebo pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

(§ 125c odst. 1 písm. b))

2500 – 200000,5 – 1 rokNe7Ano
Řízení vozidla bez registrační značky

(§ 125c odst. 1 písm. a) bod 1.)

5000 – 100000,5 – 1 rokNeNeNe
Řízení vozidla se zakrytou, nečitelnou, apod. registrační značkou

(§ 125c odst. 1 písm. a) bod 2.)

5000 – 100000,5 – 1 rokNeNeNe
Řízení vozidla  technicky nezpůsobilého z důvodu nebezpečné závady

(§ 125c odst. 1 písm. a) bod 3.)

5000 – 100000,5 – 1 rokNe5Ne
Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním podle § 95 nebo exekučním příkazem

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 3.)

5000 – 100000,5 – 1 rokNeNeNe
Řízení se zadrženým řidičským průkazem podle § 118b odst. 1

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 4.)

5000 – 100000,5 – 1 rokNe7Ne
Řízení bez profesní způsobilosti

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 5.)

5000 – 100000,5 – 1 rokNe3Ne
Řízení bez pravidelné lékařské prohlídky

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 6.)

5000 – 100000,5 – 1 rokNeNeNe
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 2.)

5000 – 100000,5 – 1 rokNe5Ne
Předjíždění vozidla v případech, kdy je to zakázáno

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 7.)

5000 – 100000,5 – 1 rokNe7Ne
Otáčení se, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici

( 125c odst. 1 písm. f) bod 12.)

5000 – 100000,5 – 1 rokNe7Ne
Neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením, atd.

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 13.)

5000 – 10000NeNeNeNe
Použití antiradaru

(§ 125c odst. 1 písm. j))

5000 – 10000NeNeNeNe
Svěření řízení vozidla osobě, o níž provozovatel nezná údaje potřebné k určení její totožnosti

(§ 125c odst. 2)

5000 – 10000NeNeNeNe
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 3.)

2500 – 50001 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do

2500

3Ne
Nezastavení na signál nebo pokyn „Stůj“

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 5.)

2500 – 5000

4000 – 7500

(2x v jednom roce)

1 – 6 měsíců

(úmyslně nezastavil na pokyn „Stůj“)

1 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do 25005Ne
Ohrožení nebo omezení chodce na přechodu, atd.

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 6.)

2500 – 50001 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do

2500

5 / 4Ne
Nedání přednosti v jízdě

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 8.)

2500 – 50001 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do

2500

4Ne
Vjíždění na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 9.)

2500 – 50001 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

do

2500

7Ne
Porušení omezení jízdy některých vozidel

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 17.)

2500 – 5000Nedo

2500

NeNe
Nezastavení vozidla při dopravní nehodě

(§ 125c odst. 1 písm. i) bod 1.)

2500 – 50001 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

Ne7Ne
Neohlášení dopravní nehody policistovi

(§ 125c odst. 1 písm. i) bod 2.)

2500 – 50001 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

NeNeAno
Neprokázání totožnosti a nesdělení údajů o vozidle ostatním účastníkům dopravní nehody

(§ 125c odst. 1 písm. i) bod 3.)

2500 – 50001 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

NeNeNe
Nedovolené opuštění místa dopravní nehody

(§ 125c odst. 1 písm. i) bod 4.)

2500 – 50001 – 6 měsíců

(2x v jednom roce)

Ne7Ne
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření nebo neodevzdání řidičského průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla

(§ 125c odst. 4)

2500 – 5000NeNeNeNe
Držení telefonu nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení při řízení

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 1.)

1500 – 2500Nedo

1000

2Ne
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 10 km/h a více

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 4.)

1500 – 2500Nedo

1000

2Ne
Nepřipoutání se bezpečnostním pásem v případě řidiče nebo nepoužití dětské autosedačky

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 10.)

1500 – 2500Nedo 20003 / 4Ne
Nepřipoutání se bezpečnostním pásem v případě přepravované osoby

(§ 125c odst. 1 písm. g))

1500 – 2500Nedo 2000NeNe
Jízda na motocyklu nebo mopedu bez přilby

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 11.)

1500 – 2500Nedo 20003Ne
Neuposlechnutí zákazu jízdy nebo příkazu směru jízdy podle § 124 odst. 10 písm. e)

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 16.)

1500 – 2500Nedo 2000NeNe
Nezajetí k zařízení pro provedení kontroly technického stavu nebo neřízení se pokyny obsluhy

(§ 125c odst. 1 písm. h))

1500 – 2500Nedo 2000NeNe
Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 15.)

1500 – 2500Nedo 20005Ne
Porušení povinnosti dát znamení o změně směru jízdy

(§ 125c odst. 1 písm. f) bod 14.)

1500 – 2500Nedo 2000NeNe
Nesplnění nebo porušení jiné povinnosti stanovené v hlavě II

(§ 125c odst. 1 písm. k))

1500 – 2500Nedo 20000 *Ne
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce1500 – 2500Nedo 20003Ne
Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil1500 – 2500Nedo 20002Ne
Řízení se zajištěným řidičským průkazem podle § 124c

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 7.)

Neposkytnutí účinné pomoci účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehodyNe7Ne
Překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinkuNe4Ne
Způsobení dopravní nehody nesplněním nebo porušením povinnosti řidiče

(§ 125c odst. 10)

Dle přestupkuNeDle přestupkuNeNe

Úplné znění zákona a konkrétní paragrafy najdete na Portále veřejné správy (portal.gov.cz).

Maximálně lze najednou odebrat 7 bodů

7 bodů za přestupekPokud řidič poruší nějaký předpis, tak je mu stanovena sazba od 0 do 7 bodů. Když poruší při své činnosti více přestupků najednou, tak mu budou přiděleny body podle nejzávažnějšího činu s nejvyšším bodovým ohodnocením, ale nebudou se body sčítat. Body na vašem kontě se nejen přičítají, ale také odečítají, to nastane v případě ročního období bez přestupku, za což je řidič ohodnocen mínus 4 body. Za tři roky bez přestupku by tak mělo být vaše bodové konto znovu prázdné.

O přidělení bodů nejsou policie ani obecní úřad povinni nikoho automaticky informovat. Abyste zjistili, kolik činí aktuální stav na vašem bodovém kontě a zda vám nehrozí odebrání řidičského průkazu, tak o výpis musíte požádat. Máte celkem tři základní možnosti. Výpis získáte na stanovištích Czech Pointu, osobně na obecním úřadě nebo na poště, kde si můžete požádat o celkový výpis z bodového hodnocení řidiče. Bohužel není možné získat bodový systém – výpis online přes internet.

Bodový systém snížil počet přestupků, za které je možné odebrat body, ale některé přestupky (jízda s dítětem bez autosedačky, riskantní jízda a předjíždění, zakázané vjetí na železniční přejezd, ohrožení chodce) jsou posuzovány přísněji. Ze systému také úplně zmizely menší jednobodové přestupky, proto je celkem přestupků jen 26 (před změnami jich bylo 44). Podrobně vypsané pokuty za přestupky, které určuje bodový systém, vám ukáže naše tabulka.