Poradna: Výpověď povinného ručení + VZOR

Výpověď povinného ručení - návodPovinné ručení je standardně sjednáváno na období 1 roku (bez ohledu na frekvenci plateb – měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční) s tím, že dochází k automatickému prodloužení, pokud jej pojistník (osoba, na kterou je psaná pojistná smlouva) nevypoví.

Jak vypovědět povinné ručení

Pokud chce pojistník ukončit povinné ručení, resp. obnovení smlouvy stávajícího pojištění vypovědět, musí to stihnout nejpozději do šesti týdnů před výročním dnem pojištění.

Standardní vypovězení musí být doručené do 6ti týdnů před koncem smlouvy. Novou smlouvu si vyberte z nabídek povinného ručení online.

Pokud není tato lhůta dodržena a výpověď je doručena pojišťovně po tomto období, smlouva bude ukončena až následující výroční den. Proto termín nezmeškejte.

Další možnosti vypovězení a ukončení

SituaceŘešení
Změna podmínekVypovědět smlouvu je možné, když pojišťovna změní např. výši pojistného. Taková výpověď musí bát doručena do 1 měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného = od data, kdy se to klient dozvěděl.
Vyřazení vozidla z evidenceSmlouva zanikne ze zákona ke dni, kdy je vozidlo vyřazeno z evidence vozidel. To platí i pro případ, že je vozidlo z evidence vyřazeno jen dočasně a vzápětí (např. druhý den) opět přihlášeno.
Nezaplacená pojistkaPojistka není uhrazena do stanoveného data, pojišťovna upozorní klienta písemně upomínkou. Pokud ani do 1 měsíce nedojde k úhradě, pojistná smlouva zaniká. Tento způsob příliš nedoporučujeme, jelikož vznikne za tuto dobu, kdy nebyla provedena platba a smlouva jakoby dobíhala dlužná částka (vypočítaná poměrně z celkové ceny pojistky) a ta může být pojišťovnou vymáhána.
Prodej vozidlaV případě prodeje vozidla nebo jakékoliv změny vlastnictví vozidla povinné ručení zaniká dnem, kdy pojistník tuto skutečnost oznámí své pojišťovně. Může tak být kdykoli v průběhu trvaní smlouvy. Nevyčerpaná část pojistného je klientům zpět vyplacena pojišťovnou.
Výpověď ve 14ti dnechPokud dojde k uzavření smlouvy některým ze způsobů na dálku (telefonicky, přes internet, poštou), má klient právo na odstoupení ve lhůtě do 14 dní. Jedná se o stejný princip, jako u nakupování např. zboží přes internet.
Odcizení vozidlaOkamžikem zcizení (krádeže) zaniká pojistná smlouva a její poměrná část je vyplacena zpět na účet klienta. V tomto případě je ale nutné pojišťovně dodat kopii protokolu Policie.

 

Vzor výpovědi ke stažení zdarma

Máme pro vás připravenu vzorovou výpověď pojistné smlouvy z povinného ručení. Vzor je jednoduchý, ale přesto dostatečný, jelikož obsahuje všechna důležitá slova a údaje: výpověď, číslo smlouvy, pojistitele a pojistníka.

Vzor ke stažení  zde  (formát .doc).

Vzor - vypovezeni smlouvy povinneho ruceni

Pokud jste uzavírali smlouvu online, stačí ji vypovědět stejným způsobem a tedy online – přes email či webové rozhraní pojišťovny. Nedoporučujeme telefonickou výpověď, jelikož v případě nesrovnalostí budete hůře dokazovat nějaká tvrzení. Vždy tedy nejlépe písemně.

Pokud budete výpověď posílat poštou, vždy posílejte dopis doporučeně. V případě podání na pobočce vyžadujte dokument, z kterého bude jasně plynout, že jste požádali o ukončení.