Ztráta technického průkazu – co dělat?

Co dělat při ztrátě technického průkazu

Technický průkaz vozidlaKdyž se vám přihodí nemilá ztráta technického průkazu vozidla, tak je nutné co nejdříve požádat registr vozidel na příslušném obecním úřadě o nový. Je to možné provést buď osobně nebo v zastoupení jiné osoby, která bude mít plnou moc k jednání.

Při ztrátě, odcizení nebo poškození technického průkazu si musíte připravit tyto dokumenty: tiskopis Žádost o zápis změn údajů v RSV, originál velkého technického průkazu vozidla (při ztrátě malého techničáku), originál osvědčení o registraci vozidla – malý techničák (při ztrátě velkého technického průkazu), případně i registrační značku, pokud se jedná o její poškození, dále občanský průkaz a v případě odcizení průkazu je nutný i protokol od policie.

Pokud žádá právnická osoba, tak je navíc ještě nutný výpis z obchodního rejstříku nebo osvědčení k výkonu činnosti (živnostenský list, koncesní listina). Existují dokonce i firmy, které žádost vyřídí za vás za určitý poplatek. To se docela může hodit zaneprázdněným podnikatelům.

Registr vozidel vám ihned po žádosti vydá duplikát velkého technického průkazu, do kterého se zapíšou poslední platné údaje. O vydání náhradního dokladu se provede i záznam v registru silničních vozidel.

Od roku 2024 se již tzv. velké technické průkazy nově nevydávají. Původní zůstávají v platnosti.

Nový technický průkaz vám bude vystaven do 30 dnů, ale na některých úřadech to provedou na počkání, za nový technický průkaz zaplatíte správní poplatek 100 Kč. Podobně to platí i při poškození či ztrátě registračních značek, kdy je nutné logicky vyměnit i technický průkaz k vozidlu.

 

Postup v souhrnu

 

Fyzická osoba:

 • formulář „Žádost o zápis změn údajů“ (k dispozici na příslušném pracovišti)
 • doklad totožnosti
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
 • jakýkoli doklad o vlastnictví vozidla
 • protokol od policie (v případě odcizení)

Pověřená osoba za žadatele:

 • formulář „Žádost o zápis změn údajů“ (k dispozici na příslušném pracovišti)
 • doklad totožnosti
 • kopie dokladu totožnosti žadatele
 • plná moc (nemusí být úředně ověřená)
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
 • jakýkoli doklad o vlastnictví vozidla
 • protokol od policie (v případě odcizení)

Právnická osoba:

 • formulář „Žádost o zápis změn údajů“ (k dispozici na příslušném pracovišti)
 • doklad totožnosti jednatele oprávněného jednat jménem právnické osoby
 • osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý technický průkaz)
 • jakýkoli doklad o vlastnictví vozidla
 • originál/ ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenský list
 • protokol od policie (v případě odcizení)
Zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/elektronicke_sluzby/elektronicka_podani/-archive-odlozene_zivotni_situace-doprava_old-technicky_prukaz-ZS158.html