Technický průkaz neboli osvědčení o registraci vozidla

Technický průkaz neboli osvědčení o registraci vozidla

Technické průkazy k automobilu rozeznáváme dva, a to velký technický průkaz motorového nebo přípojného vozidla a takzvaný malý technický průkaz, správně osvědčení o registraci vozidla.

Pokud dojde k jakýmkoliv změnám údajů (úpravy na vozidle, změna barvy, změna bydliště vlastníka), tak je vlastník registrovaného motorového a přípojného vozidla povinen neprodleně požádat příslušný registrační úřad o provedení zápisu změn údajů v registru motorových vozidel. Pochopitelně bude provedena i změna v technickém průkazu a osvědčení o registraci vozidla.

Pokud technický průkaz ztratíte, začněte hned jednat – Ztráta technického průkazu – co dělat?

Malý techničák

Malý technický průkaz - Osvědčení o registraci vozidla část I.Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz), nebo ještě jinak řečeno osvědčení část 1 (A), se používá v současné podobě od roku 2005. Na přední straně obsahuje údaje o provozovateli vozidla a jeho vlastníku, zadní strana je vyhrazena technických parametrům vozidla.

Čistopis technického průkazu má základní ochranné prvky (pastelové barvy, vodotisk, hologram, proměnlivé barvy při různém úhlu pohledu), aby se znesnadnilo padělání. Ověřovat pravost všech technických průkazů smí jen pověřené orgány České republiky.

Velký techničák

Velký technický průkaz - Osvědčení o registraci vozidlaTechnický průkaz vozidla (TP), nebo také jinak řečeno osvědčení o registraci vozidla část 2 (B), je onen velký technický průkaz vzoru 96 (v roce 1996 uveden do užívání). Na přední straně obsahuje údaje o provozovateli vozidla a jeho vlastníku, zadní strana je vyhrazena technickým parametrům vozidla.

Od roku 2024 se již tzv. velké technické průkazy nově nevydávají. Původní zůstávají v platnosti.

Čistopis technického průkazu má opět základní ochranné prvky (pastelové barvy, vodotisk, proměnlivé barvy při různém úhlu pohledu, zde navíc ještě hlubotisk a kovový proužek), aby se znesnadnilo padělání.

Pokud by měly příslušné orgány státní správy pochybnosti o pravosti registračních údajů vozidel, tak musí poskytnout Ministerstvu dopravy buď originál nebo alespoň fotokopii k ověření správnosti údajů, které jsou v dokladu uvedeny.