Jak umožnit průjezd vozidel s předností jízdy (sanitka, policie, hasiči)

Uvolnění pruhu pro průjezd vozidel -sanitky, policie

Jak uvolnit místo vozidlům s přednostní jízdy – standardně IZS (záchranná služba, policie či hasiči). Důležité je umožnit průjezd tím, že vytvoříme „nový pruh“ mezi stávajícími pruhy. Ideálně v šířce jízdního pruhu min. 3 metry. Vozidla by pro uvolnění prostoru měla být svedena co nejvíce to jde do strany od středu (např. ke svodidlům).

Důležité je také zapnout varovná světla (tzv. blikačky). Pokud řidič záměrně neumožní projetí vozidla s předností jízdy (většinou modrý maják) či neuposlechne výzvy např. veřejného činitele, přestože má takovou možnost, může se dopustit přestupku a hrozí mu odebrání bodů nebo se může dopouštět i trestného činu.

 

Jak vytvořit pruh pro průjezd (video)

Tato metoda dokáže bezpečný a rychlý průjezd třeba sanitek či policistů.

Jaké máte zkušenosti s uvolňováním jízdního pruhu? Stalo vám někdy, že jste viděli neochotu či nezájem? Víte, že je možné odebrat za takové jednání body či dostat pokutu. V extrémních případech se může řidič vozidla, které neumožní průjezd dopustit i trestného činu.