Povinná výbava vozidla – automobil

36330552 sPovinná výbava

 

AKTUÁLNÍ POVINNÁ VÝBAVA ZDE

Povinná výbava vozidla (automobilu či motocyklu) vychází z nového předpisu č. 341/2014 Sb. – Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (Část 7 vyhlášky č. 341/2014 Sb.).

Každý motorista, by měl být dobře připraven na nenadálé události a vozit s sebou následující povinnou výbavu a také, alespoň některé, doporučené vybavení.

 

Povinná výbava auta
jedna náhradní pojistka, od každého druhu
jedna náhradní žárovka od každého druhu vnějšího osvětlení a signalizace
zvedák
lékárnička (s platným datem spotřeby/trvanlivosti)
klíč na matice (šrouby) kol
výstražný trojúhelník
rezervní pneumatika (motorová vozidla bez indikace defektu pneumatiky, která budou vybavena prostředkem pro bezdemontážní opravu pneumatik, nemusí být už nově vybavena rezervní pneumatikou. Osobních vozidel uvedených do provozu před 15. zářím 2009 se však tato možnost týká pouze tehdy, pokud s nevybavením vozidla rezervou souhlasí výrobce vozidla, popřípadě pokud jsou nová vozidla stejného typu uváděna na trh bez rezervních pneumatik)
reflexní vesta (nutno mít u sebe (nejlépe pod sedadlem), nikoli v zavazadlovém prostoru)
formulář záznamu o dopravní nehodě (ke stažení Záznam o nehodě-Jednotny evropsky formular.pdf (381,7 kB))