Povinná výbava auta

Povinná výbava osobního vozidla – PLATNÁ (od 1.10.2018)

Povinná výbava osobního vozidlaPovinná výbava vozidla (osobního automobilu) je tvořena již jen z několika základních věcí, které musí být ze zákona ve vozidle, provozovaném na veřejné komunikaci. Přesný obsah stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy České republiky (vizte níže). Bez povinné výbavy není auto způsobilé k provozu na pozemní komunikaci a za její nedodržení hrozí pokuta až 2 000 Kč.

Co je povinná výbava vozidla?

Každý motorista, by měl být dobře připraven na nenadálé události a vozit s sebou následující povinnou výbavu a také, alespoň některé, doporučené vybavení.

Povinná výbava auta
Autolékárnička - motolékárničkaAutolékárnička

  • Obvaz hotový s 1 polštářkem
  • Obvaz hotový s 2 polštářky
  • Náplast hladká cívka
  • Obinadlo škrtící pryžové
  • Rukavice pryžové (latexové) chirurgické
  • Isotermická folie (min. 200 x 140 cm)
  • Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě
    se zaoblenými hroty – délka nejméně 14 cm
Výstražný trojúhelníkVýstražný trojúhelník
Slouží k zajištění bezpečnosti provozu tím, že se umisťuje na vozovku, aby signalizoval přítomnost vozidla, které po dobu nouzového stání tvoří překážku silničního provozu.
Reflexní vestaReflexní vesta
Vestu je nutné mít u sebe (nejlépe pod sedadlem), nikoli v zavazadlovém prostoru. Pokud vystupujete z vozidla, už byste ji měli mít na sobě. Doporučujeme mít vestu pro všechny cestující.
Povinné ručeníPovinné ručení
Potvrzení o povinném ručení (tzv. zelenou kartu) vozte s sebou. Mezi zákonnou povinnost, spojenou s provozem vozidla, patří také zákonné pojištění vozidla – povinné ručení. Každé vozidlo, pohybující se na pozemních komunikacích je povinno mít sjednané povinné ručení, pro případ způsobení škody na zdraví či majetku. Dnes již zelenou kartu můžete mít i v elektronické podobě a prokázat se jít třeba z mobilního telefonu.

Povinnost vychází ze zákona č. 341/2014 Sb. – Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchčást 7. vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Před úpravou vyhlášky patřilo mezi součásti povinné výbavy vozidel také:

1 náhradní pojistka od každého druhu, 1 náhradní žárovka od každého druhu vnějšího osvětlení a signalizace, zvedák, lékárnička s větším obsahem, klíč na matice (šrouby) kol, rezervní pneumatika.

 

Doporučená výbava auta
Evropský formulář záznamu o dopravní nehodě Formulář záznamu o dopravní nehodě Velmi doporučujeme
Vozte jej s sebou. Pokud nastane nehoda, budete jej potřebovat. Ke stažení Záznam o nehodě – Jednotny evropsky formular.pdf (381,7 kB)
Pracovní rukavicePracovní rukavice
Některé úkony při poruše mohou být velmi špinavé. A ruce si také strhat nechcete.
KleštěKleště
Pokud prsty u rukou nestačí, kleště rozhodně pomohou.
Světlo do auta - svítilnaSvítilna
Potřeba zkontrolovat či opravit cokoliv během tmy a bez světla je nemožné. Proto je dobré mít nějako svítilnu. Některé mobilní telefony mají led reflektro, který ji tak může nahradit. Spíše na to ale nespoléhejte – telefon můžete potřebovat v danou chvíli k něčemu jinému.
Deka do autaDeku na zahřátí
Uváznout v zácpě na několik hodin není nic příjemného. K zahřátí můžete použít např. klimatizaci. Lepší je však vypnout motor a nespotřebovávat drahocenou energii. K zahřátí pomůže obyčejná deka (např. fleecová)
Hasicí přístrojHasicí přístroj
Ano, hasicí přístroj. Ne „hasicí sprej“ a podobné napodobeniny, které nemusí splňovat zákonné normy.
Lepicí páskaLepicí páska
Páska se může hodit v mnoha případech. Urve se vám nárazník a k dojezdu postačí, pokud použijete k zafixování právě třeba lepicí pásku.
Hotovost drobnéHotovost
Peníze v hotovosti se mohou hodit v případě, že vám nepůjde platební karta a budete se chtít třeba občerstvit, zaplatit za umytí auta či parkování. Stačí třeba 100-200 Kč v drobných.

K provozu vozidla, resp. kontrole ze strany státního orgánu, také potřebujete tzv. Zelenou kartu (platnou k danému datu), malý technický průkaz a řidičský průkaz. Pokud vozidlo prošlo technickou kontrolou po roce 2014 (tedy od 17.1.2015 a dále) nepotřebujete již s sebou Osvědčení a na SPZ již není vlepována zelená emisní značka, která je od tohoto data již vlepována přímo do protokolu.

 

Pokuta za nedodržení povinné výbavy vozidla

Povinná výbava po Evropě

Sankce, udělená v případě nedodržení povinné výbavy může být až 2000 Kč. Položky povinné výbavy jsou opravdu základní a je dobré vozit s sebou ještě doporučené příslušenství.

Pozor: Před cestou autem do zahraničí se informujte o povinné výbavě v zemích, kterými projíždíte i cílové destinace. V zahraničí hrozí vysoké pokuty. Např. v sousedním Polsku je součástí výbavy i hasicí přístroj.

Nové znění části vyhlášky o povinné výbavě vozidel

B) Povinná výbava vozidel
Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně

1. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí
a) náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,
b) klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a
c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.

2. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou
a) vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,
b) vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
c) vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,
d) městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele nebo
e) vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.

Lékárnička

1. Obsahem lékárničky musí být

a) v případě motolékárničky

Zdravotnický materiálmnožství (ks)
Obvaz hotový s 1 polštářkem
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
1
Obvaz hotový s 2 polštářky
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m)
1
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)1
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu1

nebo

b) v případě autolékárničky

Zdravotnický materiálmnožství (ks)
Velikost lékárničky
I.II.III.
Obvaz hotový s 1 polštářkem
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
3510
Obvaz hotový s 2 polštářky
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)
3510
Náplast hladká cívka
(velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm)
124
Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm)135
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu124
Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě
se zaoblenými hroty – délka nejméně 14 cm
111
Isotermická fólie (min. rozměr 200 x 140 cm)111

2. Motolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu nebo motokola.

3. Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to
a) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí autolékárnička ve velikosti II,
b) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně ve velikosti II,
c) jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.

4. Požární motorové vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky stanoveným jiným právním předpisem4).

5. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.

Výstražný trojúhelník

Výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu EHK č. 27 musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru s přívěsem a vozidla o celkové šířce menší než 1 m.

Hasicí přístroj

1. Hasicím přístrojem  se rozumí hasicí přístroj s odpovídající hasicí schopností podle příslušného technického předpisu5). Hasicí přístroj musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou7).

2. Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 nebo sanitní vozidlo, a to
a) vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,
b) jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu EHK č. 107,
c) sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.

3. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umísťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.
zdroje: