Je povinný Formulář záznamu o dopravní nehodě?

Formulář záznamu o dopravní nehoděMinisterstvo dopravy ČR vydalo vyjádření k častým dotazům k povinnosti vozit s sebou v autě tzv. „euroformulář o dopravní nehodě“. Ministerstvo se vyjádřilo tak, že povinnost vozit formulář neexistuje a jeho forma není přesně stanovena.

My jej však doporučujeme vozit jako součást výbavy vozidla. Určitě skoro žádné místo nezabere. Nechat jej můžete v obale třeba pod sedadlem spolujezdce, kaslíku nebo zavazadlovém prostoru.

 

Vyjádření Ministerstva dopravy:

„S účinností od 1. ledna 2009 došlo k novelizaci ustanovení § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

V současné době neexistuje žádný závazně platný právní předpis, který by nařizoval povinnost vozit předlohu záznamu o dopravní nehodě ve vozidle a forma této předlohy rovněž v současné době není stanovena právním předpisem. Přesto lze doporučit tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou.

Tento formulář je navržen tak, aby v kritické situaci po dopravní nehodě vedl její účastníky k tomu, aby neopomněli uvést důležité skutečnosti stanovené zákonem do formy záznamu.“

Zdroj: https://www.mdcr.cz

 

Závěrem

Pro klienty pojišťoven (aktuálně klienti povinného ručení Allianz) je připraven přepis tohoto formuláře i do podoby aplikace (pro android i iOS zde). V tomto si myslíme, že bude lepší spoléhat spíše na papír a tužku.

Formulář by vám měli zdarma vydat na vyžádání u vaší pojišťovny nebo si jej můžete vytisknout (potřeba alespoň 2x – každý pro jednu stranu) je ke stažení zde: ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ Jednotný evropský formulář.pdf

Vozíte formulář ve vašem vozidle? Bylo potřeba jej někdy použít? Nepřipadal vám příliš složitý?