SPZ – státní poznávací značka, RZ – registrační značka

SPZ – RZ

SPZ neboli státní poznávací značka, nebo též RZ (registrační značka), je kód složený z čísel a písmen, který je ve státech EU většinou vyveden černým písmem na bílé obdélníkové tabulce.

SPZ - RZ - státní poznávací a registrační značka

Touto cedulkou musí být ze zákona vozidlo pro provoz na pozemních komunikacích vybaveno, a to zpředu i zezadu vozidla na místech k tomu vymezených. U motocyklů stačí pouze jedna RZ a to v drtivé většině případů vzadu.  Vozidlo je povinno mít také sjednané povinné ručení.

Registrační značku musí mít každé vozidlo, které se pohybuje na veřejných pozemních komunikacích.