Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaPojištění odpovědnosti z provozu vozidla, často označované jako povinné ručení, pojištění motorových vozidel apod., je pojištění pro osobní automobily,  nákladní automobily  a další vozidla. Je to povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla. Poskytuje ochranu při ztrátě vzniklé v důsledku dopravních nehod.

Podle zákona musí majitel automobilu uzavřít povinné ručení, pokud chce vozidlo provozovat k jízdě po pozemních komunikacích. Každý může jednoduchou kalkulací zjistit, jaká je cena pojištění vozidla.

Z pojištění jsou hrazeny škody, které způsobí pojištěný jiné osobě při jízdě autem na majetku a zdraví, jde tedy o pojištění odpovědnosti. Pokud tedy způsobíte havárii, pojišťovna za vás zaplatí například opravu auta, které jste poškodili.