Telemotix – chytrá krabička ze Skandinávie

V Dánsku a Norsku běží v testovacím provozu nový systém sledování chování řidiče – Telemotix. Jedná se o „krabičku“, která vysílá data o jízdě (brzdění, rychlosti, atp.) a následně vyhodnocuje rizikové řízení.

Tato technologie by měla sloužit pro následující účely:

  • Diagnostika na dálku (zjištění problému s autem, porucha, atd.)
  • e-Call (okamžité spojení s asistenční službou v případě pomoci)
  • GreenDriving  (analýza a vyhodnocení jízd a následné návrhy na úsporu provozu)
  • Sledování vozidla (hodí se v případě krádeže, kdy jej lze snadno vysledovat dle stopy GPS)
  • Pojištění vozidla (možnost prokázat rizikovost řidiče, dle jeho jízdních dovedností)

 

Všechny moduly jsou užitečné, ale poslední bod je pro většinu řidičů nejzajímavější. Telemotix nabízí pojišťovnám možnost sledovat chování řidiče. Pokud je řidič zodpovědný a jezdí bezpečně, může výrazně ušetřit na povinném ručení nebo havarijním pojištění, jelikož jeho chování bude sledováno a vyhodnocováno počítačem. Úspory na pojištění by dosahovali až desítek procent. V testovacím provozu ve skandinávských zemích došlo k úspoře v rozmezí 14-68%.

 

Dosavadní alternativa na českém trhu

Nutno podotknout, že něco podobného (za poplatek okolo 10 000 Kč) poskytuje i česká UNIQA pojišťovna s produktem SafeLine. SafeLine je především modul do vozidla, který zajišťuje bezpečnost a následnou pomoc a přivolání asistenční služby. Zvýhodnění se však dotýká i pojistných produktů od UNIQA pojišťovny:

  • sleva až 25% z pojištění odpovědnosti i havarijního pojištění KASKO v závislosti na počtu ujetých km a zvoleném produktu,
  • sleva 20% z havarijního pojištění KASKO za variantu SECURITY nebo 5% za variantu RENT+

Závěrem

Telemotix má ambice stát se vedoucím zařízením na trhu a napříč pojišťovnami. Uvidím, jestli se společnosti podaří vyjednat spolupráci s pojišťovnami a ušetřit řidičům, kteří jezdí bezpečně a nebojí se „Velkého bratra“.