Proč zvolit vyšší limit povinného ručení?

Vyšší limit povinného ručení je dnes důležitý. Ačkoliv došlo v roce 2024 ke zvýšení základního limitu z 35 mil. Kč na 50 mil. Kč, nemusí to stačit. Jedním z hlavních důvodů, který má racionální základ je především NOZ – nový Občanský zákoník. Ten upravuje a posiluje práva poškozených v jejich prospěch. Poskytuje tak tedy vyšší ochranu poškozených především na zdraví, majetkových i nemajetkových újmách.

Někdy není vhodné šetřit desetikoruny, pokud můžete dosáhnout na vyšší limit pojistného plnění.

Podívejte se, které pojišťovny Vám nabídnou více a za jakou cenu: Kalkulačka povinného ručení »

povinne ruceni vozidlo silnice provoz

Pokud tedy doje k újmě na zdraví a případně ještě třeba další újmě – neschopnost chodit do práce a vydělávat atp., může se sjednaný základní limit snadno vyčerpat. Jestliže se tak stane, vše, co je nad limit pojistného plnění, hradí „ze svého“ pojistník. Proto již v některých případech základní zákonný limit (50 mil. Kč) nemusí stačit. Pokud se pojistník dostane s náklady jím způsobené nehody nad daný limit, pojišťovna dále přestává platit a náklady přebírá pojistník (ten, na koho je smlouva).

Je tedy vhodné zvážit, jestli právě váš provoz vozidla není vhodný s vyšším pojistným limitem plnění v případě nehody. Nejvyšší možný limit plnění lze sjednat u pojišťovny Allianz, která nabízí až 200.000.000 korun českých na majetku a zdraví (pro každý případ zvlášť).