1224 jednotná asistenční linka pro motoristy pro případ pomoci

Linka pomoci řidičům 1224 je globálním číslem pro všechny pojišťovny. Motoristé si již tedy nemusí pamatovat telefonní číslo do své pojišťovny. Nenaletí také nepoctivým asistenčním službám na silnicích.

  Velkou výhodou je dostupnost 24 hodin po dobu celého roku – linka pracuje v režimu 24/7.

1224 linka pomoci ridicumLinka pomoci řidičům 1224 nabízí urychlení odtahu nepojízdného vozidla z tuzemských pozemních komunikací po nehodě nebo při poruše vozidla smluvní asistenční společností pojišťovny, u které je pro vozidlo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a tím přispět k rychlé obnově bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a snížit tak riziko vzniku další škody v důsledku překážejícího nepojízdného vozidla.

Nezapomeňte mít sjednané asistenční služby, nejenom při cestách do zahraničí.

Pracovníci na lince nabídnou zároveň služby, které máte v rámci pojištění či takové, které můžete využít. Pro využití linky, samozřejmě, nezáleží u jaké pojišťovny máte sjednané povinné nebo havarijní pojištění, jelikož je provozována ve spolupráci se všemi pojišťovnami a pod záštitou České kanceláře pojistitelů (ČKP).

www.1224.cz